Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą

Zachęcamy do skorzystania z najnowszej Bazy organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą, która jest tworzona w oparciu o dane zbierane w ramach badania stałego „Polacy i Polonia na świecie.” Nowa wersja, zapewnia większą funkcjonalność dla odbiorców danych.

Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą zawiera zestawienie najważniejszych danych o organizacjach polonijnych oraz aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne oraz względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. Służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe.
Najnowsza wersja bazy zawierała aż 8,9 tys. podmiotów zlokalizowanych w 115 krajach. Oprócz obecnie funkcjonujących organizacji i instytucji polskich, w bazie znajdziemy również informacje historyczne o dużym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego.

Poprzednie wersje bazy oraz szczegółowy opis przedmiotowy i podmiotowy bazy dostępny jest na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/polonia-i-polacy-w-swiecie/.

Zachęcamy do korzystania z nowego narzędzia GUS!

Ładowanie strony